Pravila Privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Novodent d.o.o. s registriranim sjedištem u Cesta dalmatinskih brigada 7, 51211 Matulji, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke ispitanika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih poslovnih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

Zaštita osobnih podataka veoma je važna tvrtki Novodent d.o.o.

Novodent d.o.o. obrađuje osobne podatke te korištenje pojedinih usluga I proizvoda nije moguće bez obrade istih.

Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelja obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU možete kontaktirati pomoću slijedećih podataka:

Novodent d.o.o.

Cesta dalmatinskih brigade 7

51211 Matulji

Tel: 0038551701645

Mail: gdpr@novodent.hr

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Podaci koji se prikupljaju su:

Osobni podaci, kao što su: ime, prezime, OIB,  naziv i adresa ordinacije, područje specijalizacije,  email adresa, fizička adresa, poštanski broj, grad, zemlja, kontakt telefon. Ovisno o poslovnoj aktivnosti kupca čuvaju se podaci o  prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući identitet kupca, broj računa i informacije o jamstvu, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATKA

Kontakt sa kupcima i poslovnim partnerima u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti tvrtke Novodent d.o.o.

Marketinške aktivnosti prema potencijalnim i postojećim kupcima i poslovnim partnerima u svrhu promocije proizvoda i usluga.

Marketinških aktivnosti u edukacijske svrhe iz područja dentalne medicine.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Prijenos osobnih podataka trećim stranama.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

1.)    Za realizaciju isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može ispitanika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid radi realizacije isporuke robe.

2.)    Pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu ispitanika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda.

3.)    Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih u skladu sa zakonskom regulativom.

4.)    Tvrtka  Mailchimp koji se profesionalno bavi automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka

5.)    Podaci su dostupni  tvrtki C.T.S. d.o.o.od koje Novodent d.o.o koristi poslovni program 4D WAND.

Novodent d.o.o. pruža ažurne informacije putem internetskih stranica:

Novodent.hr
Allon4.hr (nobelbiocare.hr)
Perioimplant.com.hr

Pristup i korištenje internetskih stranica tvrtke Novodent d.o.o. ne zahtjeva nužno registraciju. Ispitanici mogu kontaktirati Novodent d.o.o. preko kontakt forme u koju upisuju ime, e-mail na koji mogu dobiti povratnu informaciju te sadržaj poruke. Ti podaci se pohranjuju i koriste samo u svrhu odgovaranje na upite zainteresirane strane.

Novodent d.o.o. pruža usluge organiziranja međunarodnog kongresa putem perioimplant.com.hr internet stranice. U tu svrhu prikupljaju se nužni podaci vezani za prijavu sudionika pomoću registracijske forme. Navedeni podaci koriste se za kontaktiranje sudionika u vezi novosti vezanih za kongres te evenutalnih promjena.

Novodent d.o.o. pruža usluge internet trgovine putem internetskih stranica:

Shop4smile.hr
Sonicare.hr

Pristup i korištenje internet trgovina shop4smile.hr i sonicare.hr ne zahtjeva registraciju, međutim ispitanici mogu kontaktirati Novodent d.o.o. preko kontakt forme gdje se prikupljaju osobni podaci. Ti podaci se pohranjuju i koriste samo u svrhu odgovaranje na upite zainteresirane strane

Pri kupovini na internet trgovinama tvrtke Novodent d.o.o. (shop4smile.hr, sonicare.hr ) bez registracije prikupljamo podatke koji su nužni  za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci koriste samo za tu svrhu. Podaci  koje ispitanik daje pri kupnji , pohranjuju se na serveru internet trgovine.

U svakom trenutku možete zatražiti brisanje I deaktivaciju vaših podataka na internet trgovinama tvrtke Novodent d.o.o. kontaktirajući voditelja osobnih podataka. Preporučujemo da pri izradi lozinke za korisnički račun kombinirate velika, mala slova i broj kako bi sama lozinka bili sofisticiranija i sigurnija.

Mi kao tvrtka ovim putem obavještavamo kupce da podatke kreditnih kartica kao i bilo koje podatke takvog tipa ne pohranjujemo niti vršimo obradu na našim stranicama nego na zaštićenim stranicama tvrtke Webstudio d.o.o. (WSPAY ) I Novodent d.o.o. nema pristup tim podacima.  Vi kao ispitanik možete odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu no ti podaci nisu na našim serverima niti unutar našeg software-a. Savjetujemo vas da pročitate kako te stranice obrađuju i evidentiraju takvu vrstu Vaših podataka.

KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE:

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način

GDJE SPREMAMO I PROCESUIRAMO PODATKE

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

-u poslovnom programu 4D WAND tvrtke C.T.S. d.o.o. , a na lokalnom serveru  Novodent d.o.o. kojem imaju pristup samo određen djelatnik tvrtke Novodent d.o.o. te djelatnici 4D WAND tvrtke C.T.S. d.o.o. koji održavaju navedeno programsko rješenje.

- Podaci za promotivne svrhe : na zakupljenim računima na Dropboxu te unutar stranice mailchimp ( email adresa ispitanika ... )

- Podaci o ispitaniku kao kupcu: - na stranicama web shopa shop4smile.hr I sonicare.hr koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu imenom IT SOFT d.o.o. (MyDataKnox)

Podaci se sigurnosno i organizacijski pohranjuju na način da su omogućene sigurne kopije kako bi se spriječio gubitak podataka.  Novodent d.o.o.  se brine o sigurnosti podataka kroz tehničke I organizacijske mjere kako bi se spriječio neautorizirani ili namjerni pokušaj zloupotrabe podataka.

Unutar administracije webshopova i webstranica omogućena je autentifikacija i autorizacija ispitanika, tako da su samo određeni dijelovi dostupni određenim korisnicima. Na isti način (autorizacija i autentifikacija) provodena je sigurnost pristupa unutar poslovne aplikacije 4D WAND.

Pristup mailing listi ima samo jedan djelatnik Novodent d.o.o. čije ažuriranje isti obavlja.

PRAVA ISPITANIKA

Pristup i izmjena podataka:

Ispitanik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Novodent d.o.o. ima pohranjene  slanjem upita na email adresu gdpr@novodent.hr

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona ispitanika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka ispitanika:

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu gdpr@novodent.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona ispitanika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor:

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu gdpr@novodent.hr . Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravila o postupanju s kolačićima:

Kolačić (cookie)  je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali ispitanik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija ispitanika, pamćenje preferencija ispitanika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.

Prilikom uporabe kolačića  određeni podatci se  prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama nedate privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara

Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti. Novodent koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup što je vidljivo u situacijama kada se ispitanik vraća na stranice tvrtke Novodent d.o.o. i odmah je ulogiran na iste što govori da pohranjuju korisničko ime i lozinku.

Kolačići od prve strane koji dolaze sa webstranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada ispitanik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji ispitaniku spremaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords... )

Ti kolačići postavljeni su od strane tvrke Novodenta d.o.o. i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja ispitanika i marketing svrhe.

Vama dostupne opcije:

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da neželite prihvaćati kolačiće sa webstranica i webshopova koje administrira  Novodent d.o.o. postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.