Novodent TALK 8

Trudnoća & oralno zdravlje

Utjecaj oralnog zdravlja na trudnoću
(Kampanja Trudnoća & oralno zdravlje #SmileMama)
Trajanje videa:
1 h

U trudnoći se događaju promjene u čitavom tijelu žene pa tako i u njezinim ustima. Neki popratni problemi u trudnoći kao što su mučnina i povraćanje, kao i želja za slatkim, mogu narušiti ravnotežu usne šupljine. Pojačano lučenje hormona može pridonijeti razvoju trudničkog gingivitisa (upale gingive), pojavi izrasline na gingivi, ali i parodontitisa. Čak i ako odlučimo ignorirati te „lokalne“ i „zubarske“ probleme, što kažete na nepovoljne ishode trudnoće (preeklampsiju, prijevremeni porod i smanjenu porođajnu težinu) ili trudničku šećernu bolest? A upravo su one povezane s parodontitisom.

________________________________________

________________________________________
 

 

Predavač

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš,  dr. med. dent., specijalist parodontolog
Fakultet dentalne medicine Rijeka

Rođen u Rijeci 3. listopada 1973. godine. Nakon osnovne škole i Gimnazije Andrije Mohorovičića završava Studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1998. godine. Magistar znanosti postaje 2005. godine, doktor znanosti 2013. godine,docent 2014. godine, a izvanredni profesor 2020. godine. Nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita zapošljava se 2001. godine kao znanstvni novak – asistent na Katedri za endodonciju i restorativnu stomatologiju. Godine 2005. prelazi na Katedru za oralnu medicinu i parodontologiju kao asistent gdje radi i danas kao izvanredni profesor. Nakon položenog specijalističkog ispita 2009. godine, kao specijelist parodontolog, zapošljava se 2010. godine i u Klinici za dentalnu medicinu KBC Rijeka gdje radi kao voditelj Odjela za parodontologiju. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog parodontološkog društva (dopredsjednik), European Federation of Periodontology te radne skupine Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske z razvoj i promicanje multidisciplinarne suradnje u području oralnog i općeg zdravlja. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima te tečajevima trajnog usavršavanja za doktore dentalne medicine.