Novodent TALK 6

Preventivni i terapijski postupci u dentalnoj medicini sa kliničkom primjenom

Trajanje podcasta: 1 h

Poslušajte podcast o kliničkom radu na pacijentu uz primjenu uređaja W&H.

Da bi se očuvalo oralno zdravlje preduvjet je dobra oralna higijena svakog pacijenta i redovito profesionalno uklanjanje supragingivnih i subgingivnih naslaga ručnim instrumentima, zvučnim i ultrazvučnim nastavcima. Piezo ultrazvučni nastavci W&H pokazali su se jednostavni i učinkoviti za uklanjanje plaka i zubnog kamenca s površine zuba. Posebno su pogodni za čišćenje dubokih džepova. Uz to, kod početne demineralizacije cakline i nekavitiranih karijesnih lezija provodi se remineralizacija (CPP-ACP, fluoridi) ili infiltracija smolom.

________________________________________

________________________________________

Predavačica:

prof. dr. sc. Ivana Miletić
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Rođena 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit je položila 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi. Voditelj je kolegija na doktorskom studiju i na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te predavanjima u okviru trajne izobrazbe stomatologa. Autor je i suautor preko 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso od kojih je 40 indeksirano u Current Contens-u. Sudjelovala je u pisanju dva udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojne tečajeve