Novodent TALK 2

Preporuke parodontologa o primjeni VITIS i PERIO-AID proizvoda

Trajanje prezentacije: 30 min

U svakodnevnoj praksi sa pacijentima kroz iskustvo kliničke prakse Izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent., specijalist parodontolog daje jasne smjernice i upute koji proizvod preporučiti pacijentu te što izabrati u širokoj paleti na tržištu proizvoda. Kako je paradontna bolest usko povezana sa COVID-19 virusom poslušajte u prezentaciji.

________________________________________

________________________________________
 

 

Predavač

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš,  dr. med. dent., specijalist parodontolog
Faklutet dentalne medicine Rijeka

Voditelj kolegija Parodontologija na Fakultetu dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
Voditelj Odjela za parodontologiju Klinike za dentalnu medicinu KBC Rijeka
Dopredsjednik Hrvatskog parodontološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora