MAXRESORB

Šifra: 
046
Proizvođač: 
Botiss Biomaterials

Želite li saznati više detalja o ovom proizvodu kliknite na ovaj link i upišite što vas točno interesira.


MAXRESORB

Inovativni dvofazni kalcij-fosfat u prahu

MAKSRESORB je inovativni bifazični kalcijum fosfat potpuno sintetskog porijekla namijenjen koštanim regeneracijama. Materijal se sastoji od homogene kompozicije 60 %  hidroxyapatita (HA) i 40% beta trikalcijum fosfata (beta TCP). Ovakav sastav potpomaže formaciju novog vitalnog koštanog tkiva uz zadržavanje volumena i mehaničke stabilnosti.

Veliki osteokonduktivni kapacitet rezultat je velikog poroziteta čestica i njihove nano strukture

Materijal postoji u dvije veličine čestica 0,5 - 1 mm i 0,8 - 1,5 mm 

Indikacije:

  • sinus lift
  • horizontalna i vertikalna koštana augmentacija
  • intrakoštani defekti i ekstrakcijske rane
  • peri-implantantni defekti i defekti furkacija zubi
MAXRESORB GRANULAT 0.5-1.0 mm, 1.0 ml
MAXRESORB GRANULAT 0.8-1.5 mm, 0.5 ml
MAXRESORB GRANULAT 0.8-1.5 mm, 2.0 ml

Što još dobivate

kupnjom naših proizvoda

Stručno savjetovanje

Servis i dijelove

Besplatnu dostavu

Ostale pogodnosti