Endodoncijom do uspješne restauracije

subotu, 04. 06. 2022. // Predavačica: dr. Ivana Miletić

Endodoncijom do uspješne restauracije

subota, 04. 06. 2022.  EDUCEN   Matulji
 

Jednodnevni teorijsko-praktični tečaj osmišljen da doktorima dentalne medicine pruži smjernice i protokole provođenja endodonske terapije zuba. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala tijekom instrumentacije.  Prikazati  će se tehnike punjenja korijenskih kanala, kako i zašto? Dati jasne odgovore na pitanja koju ulogu imaju kemijska  sredstava tijekom instrumentacije te korak po korak praktično provesti liječenje na tri modela zuba. 

Teoretski dio
Temelji se na anatomiji endodonskog prostora. Dijagnostičkim postupcima, uporabi optičkih pomagala, razvoj strojnih instrumenata (rotacijskih i recipročnih).  Objasniti će se tehnika irigacije, tehnike punjenja te koliku ulogu ima konačna kvalitetna postendodontska opskrba na sam ishod endodonskog liječenja zuba.

Praktični dio
Prolaziti će se korak po korak sve faze kliničkih postupaka na tri modela zuba  kako bi se postiglo uspješno endodonsko liječenje. Raditi će se na plastičnim blokovima i ekstrahiranim zubima s rotirajućim i recipročnim instrumentima. Punjenje kanala hladnim i toplim tehnikama. Provesti revizija punjenja kanala te postavljanje intrakanalnih kolčića. Praktični dio tečaja zamišljen je i na fantomima gdje se stvaraju stvarni uvjeti rada sa otežanim pristupom.

_______________

Predavačica:

prof.dr.sc. Ivana Miletić, dr.med.dent., specijalistica endodoncije
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu       

Ivana Miletić rođena je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit je položila 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi. Voditelj je kolegija na doktorskom studiju i na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te predavanjima u okviru trajne izobrazbe stomatologa. Autor je i suautor preko 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso od kojih je 40 indeksirano u Current Contens-u. Sudjelovala je u pisanju dva udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojne tečajeve, simpozije i pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Aktivno govori i piše engleski jezik. Član je sljedećih udruga i društava: IADR (International Association for Dental Research), ESE (European Society of Endodontics), Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatsko endodontsko društvo, Tajnik i predstavnik zemlje pri Europskom endodontskom udruženju bila je od 2006 do 2014.godine. Predsjednik je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Dentalni edukacijski centar
43. istarske divizije 19A, 51211 Matulji

subota, 04. 06. 2022.
_______________

Program teorijsko-praktičnog tečaja

Teorijski dio
- Dijagnostika u endodonciji
- Anatomija endodontskog prostora i izrada pristupnog kaviteta
- Uporaba rotirajućih i recipročnih tehnika instrumentaciji
- Uloga kemijskih sredstava tijekom instrumentacije
- Tehnike punjenja korijenskih kanala - kako i zašto?
- Revizija korijenskog kanala
- Direktne restauracije endodonski liječenih zuba
- Opravdanost uporabe intrakanalnih kolčića

_______________

Praktični hands-on dio
- Instrumentacija rotirajućim stojnim instrumentima
- Instrumentacija recipročnim strojnim instrumentima
- Dezinfekcija zvučnim i ultrazvučnim uređajem za aktivnu dezinfekciju
- Punjenje korijenskih kanala haldnim i toplim tehnikama punjenja
- Revizija punjenja korijenskih kanala
- Postavljanje intrakanalnih kolčića

_______________

COURSE GIFT
Za sve sudionike tečaja pripremili smo POKLON paket 4 blistera strojnih iglica

_______________

Broj sudionika: max. 16 doktora
Cijena tečaja: 2.250 Kn (u cijenu je uračunat PDV)
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenoj edukaciji.

_______________

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr