All-on-4® - teorijski-praktični tečaj sa LIVE OP

Podnaslov: 
10. & 11. studeni 2022. // EDUCEN Matulji

All-on-4®
teorijski-praktični tečaj sa LIVE OP

10. & 11. studeni 2022. //  EDUCEN   Matulji

_______________

All-on-4® terapijski koncept: Kirurški i protetski koncept rehabilitacije bezubih pacijenata fiksim protetskim radom na 4 implantata.

Sve šta morate znati o kirurškom i protetskom protokolu All-on-4® pojasnit će priznati implantolog dr. Damir Jelušić kroz edukativno i znanstveno utemeljeno predavanje, popraćeno brojnim kliničkim primjerima i slučajevima.
Gubitak zuba ima veliki utjecaj na svakodnevni život i društvenu interakciju na razini globalne populacije. To je jedan od glavnih motiva potražnje dentalnih usluga od strane pacijenata. Zahvaljujući inovacijama praćenih kliničkim i znanstvenim istraživanjima danas smo u mogućnosti tretirati gotovo svaki slučaj bezubosti fiksnim rješenjima koja zadovoljavaju kriterije funkcionalnosti i estetike.

All-on-4® koncept rehabilitacije temelji se na rješenjima bez koštanih augmentacija i na imedijatnom opterećenju čime se značajno poboljšava kvalitetu života pacijenata te ima izrazito rastući trend aplikacije i potražnje od strane pacijenata.
Oralna rehabilitacija pacijenata tretiranih All-on-4® konceptom sastoji se od dvije podjednako bitne komponente: kirurška i protetska faza rada. Kirurška faza obuhvaća All-on-4® kirurški protokol, koja daje imedijatnu funkciju, rješava potpunu bezubost, osigurava protetska rješenja temeljena na implantatima. Protetska finalna faza All-on-4® koncepta je izrada mosta. Koncept je razvijen kako bi se pacijentima osigurala estetska, precizna i dugotrajna protetska rješenja.

_______________

Predavač:

dr.sc. Damir Jelušić, dr.dent.med., specijalist parodontologije

Dr. Damir Jelušić specijalizirao je parodontologiju i dentalnu implantologiju, doktorirao je sa temom regeneracije kosti u implantologiji, a jedan je od rijetkih stručnjaka koij  pored svojih kompetncija iz implantologije ima završene master programe iz minimalno invazivne protetike, parodontne estetske kirurgije i regeneracije kosti kod svjetski  priznatih autoriteta iz tih područja. Aktivno sudjeluje u brojnim obrazovnim programima, edukacijama i kongresima kao predavač iz područja dentalne implantologije, implanto-protetske rehabilitacije i regeneracije kosti. Dr. Jelušić autor je više stručnih i znanstvenih članaka iz područja dentalne implantologije. Priznati je predavač više globalnih tvrtki i institucija. Član je niza domaćih i međunarodnih udruženja, uključujući Europskog društva za oseointegraciju (EAO), Međunarodnog udruženja oralnih implantologa (ICOI) i Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (HDDI).

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Dentalni edukacijski centar
43. istarske divizije 19A, 51211 Matulji

četvrtak, 10. studeni 2022.
petak, 11. studeni 2022.

_______________

PROGRAM

LIVE OP
Tijekom tečaja biti će prikazana LIVE operacija uživo sa isporukom privremenog mosta
_____

1. UVOD

2. KONCEPT SUSTAVA All-on-4®
• Prednosti, nedostaci, indikacije
• Dokumentiranost, uspješnost, fleksibilnost koncepta
• Ključni parametri pri kliničkom pregledu pacijenta bitni za odabir All-on-4®
• 3D CBCT analiza, planiranje i virtualno pozicioniranje

3. KLINIČKI PROTOKOL

4. KIRURŠKA FAZA
• Rez,priprema grebena i ugradnja implantata
• Postava protetskih nadogradnji i šivanje

5. PROTETSKA FAZA 1
• Uzimanje otiska
• Međučeljusni odnosi

6. PROTETSKA FAZA 2
• Isporuka privremenog fiksnog mosta (All-on-4®)

7. FINALNA PROTETSKA FAZA
• Definitivni otisci
• Oblikovanje grebena
• Odabir materijala i strukture
• Laboratorijske mogućnosti

8. PRAKTIČNI DIO
• Rad na fantomu
• Svaki polaznik ugrađuje 4 implantata u gornju i donju čeljust
• Nivelacija grebena
• Postava protetskih nadogradnji
• Postava transfera za uzimanje otisaka

_______________

Broj sudionika: max. 16 doktora
Cijena tečaja: 7.500 Kn (u cijenu je uračunat PDV)
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenoj edukaciji.

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr