Advanced Techniques for Anterior Esthetic Composite Restorations

Podnaslov: 
20. & 21. 05. 2022. EDUCEN Matulji, Opatija

Advanced Techniques for Anterior Esthetic Composite Restorations

Direct Full Veneer, Diastema Closure Restoration and Crown Fracture Restoration
____
20. & 21. svibnja 2022.  EDUCEN   Matulji

(tečaj se odvija na engleskom jeziku)

_______________

U svijetu estetske stomatologije i želje pacijenata za korekcijama oblika i boje zubi, pored vrhunskih rješenja kao što su keramičke ljuske i krunice, značajno mjesto zauzima adhezivna kompozitna tehnika.
Rukovanje oblicima, bojama, slojevima predstavlja umijeće u radu sa kompozitima, a konačno rješenje može jednako zablistati u ustima pacijenta gotovo kao i kod vrhunskih keramičkih restauracija.
Ovaj dvodnevni praktični tečaj namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele ući u svijet vrhunskih estetskih direktnih restauracija; kako teoretskih znanja tako i praktičnih proba i rada.
Rukovanje i poznavanje ovih visoko estetskih tehnika otvara nove dimenzije efikasnosti i pristupačnosti estetskih restauracija za vaše pacijente.

____

Ciljevi tečaja:
1. Razumijevanje i ispravno postavljanje indikacija i kontraindikacija za izradu prednjih direktnih kompozitnih faseta.
2. Naučiti preperativne restaurativne procedure i protokole kliničke aplikacije.
3. Sposobnost ispravnog odabira kompozita i instrumenata u skladu sa vrstom restauracija.
4. Naučiti klinički koristiti tehniku alternativnog odabira boje kompozita.
5. Naučiti klinički koristiti tehniku izolacije u estetskoj zoni.
6. Naučiti klinički protokol minimalno invazivne preparacije.
7. Sposobnost ispravnog korištenja adhezivne tehnike i fotopolimerizacije.
8. Naučiti koristiti monokromatsku tehniku slojevanja (monochromatic layering techniques).
9. Sposobnost korištenja kompozita sa odgovarajućom tehnikom slojevanja.
10. Korištenje tehnike finiširanja dodavanje i oduzimanjem materijala.
11. Kliničko korištenje efikasnog protokola poliranja u kratkom vremenu.
12. Naučiti i klinički aplicirati primarnu i sekundarnu morfologiju.
13. Klinički rad: zatvaranje dijasteme, fraktura krunice i full veneer tehnika.

_______________

Predavač:

Dr. Bora KORKUT, DDS, PhD
Restorative Dentistry Specialist

Jedan je od međunarodno priznatih predavača iz područja restaurativne stomatologije. 2008.godine diplomirao je, a 2015.godine doktorirao na Sveučilištu Marmara te stekao zvanje Restorative Dentistry Specialist. Od 2009.godine djelatnik je Zavoda za restaurativnu stomatologiju na Sveučilištu Marmara. Aktivno je uključen u istraživanja, publiciranje i klinički rad iz područja direktnih estetskih restauracija, aplikacije i poliranja kompozita, abrazije zuba, izbjeljivanje, CAD/CAM restauracije, dijagnostika karijesnih lezija i ostala srodna područja. Dr.Bora poznat je po svojim predavanjima koja održava od 2012.godine  Direct Anterior and Posterior Aesthetic Restorations, Pre-restorative Approaches,  Dental Photography and Tooth Bleaching’.

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Dentalni edukacijski centar
43. istarske divizije 19A, 51211 Matulji

petak, 20. svibnja 2022.
subota, 21. svibnja 2022.

_______________

PROGRAM

1st Day Program

• Treatment planning and indications of for Anterior Composite Restorations
• Pre-restorative approaches (Short-term Clear Aligner treatment, Resin Infiltration)
• Material selection (Monoshade, simplyshade, polyshade composites)
• Instrument selection
• Shade Selection
• Isolation (Anterior Rubber-Dam Application)
• Principles of Adhesion
• Additive Layering Techniques for Diastema Closure restoration
• Surface Polishing

Practical part 1
Anterior Rubber-Dam Isolation

Practical part 2
Diastema Closure Restoration - Additive Monochromatic Layering

 

2nd Day Program

• Preparation and Beveling
• Additive Layering Techniques for Crown fracture restorations
• Additive Layering Techniques for Full Veneer restorations
• Finishing Procedures (Primary morphology)
• Surface Texturing (Secondary and Tertiary morphology)
• Case Presentations, Complications and Solutions

Practical part 3
Crown Fracture Restoration - Additive Polychromatic Layering

Practical part 4
Direct Veneer Restoration - Additive Polychromatic Layering


_______________

COURSE GIFT
Za sve sudionike tečaja pripremili smo POKLON paket Kuraray Noritake - Clearfil™ Majesty Family

_______________

Broj sudionika: max. 16 doktora
Cijena tečaja: 3.800 Kn (u cijenu je uračunat PDV)
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenoj edukaciji.

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr