Tečajevi

NAJAVA TEČAJEVA 2021 / 2022

Teorijsko-praktični tečajevi održavaju se u novootvorenom dentalnom edukacijskom centru EDUCEN u Matuljima. Centar je posebno opremljen sa svom potrebnom opremom koja omogućuje jasnu interakciju između predavača i polaznika u samom radu.

 

______________________________
______________________________

 

Otvorene su prijave za sljedeće tečajeve:

četvrtak - petak 03. & 04.02.2022. // Predavač: dr. Damir Jelušić
Potpune bezubosti TERAPIJA POTPUNIH BEZUBOSTI IMPLANTATIMA (Modul 3)   NOVI TERMIN: 03. & 04.02.2022.  EDUCEN   Matulji _______________ Namjena i ciljevi: Terapija potpunih bezubosti uvijek predstavlja izazov za svakog kliničara, te zahtijeva sveobuhvatan plan liječenja. Ispravan pristup, od dijagnostike, razumijevanja pacijenta i shvaćanja mogućnosti, te u konačnici poznavanje laboratorijsko-tehničkih opcija omogućavaju doktorima dentalne medicine da budu uspješni u...