Tečajevi

NAJAVA TEČAJEVA 2021 / 2022

Teorijsko-praktični tečajevi održavaju se u novootvorenom dentalnom edukacijskom centru EDUCEN u Matuljima. Centar je posebno opremljen sa svom potrebnom opremom koja omogućuje jasnu interakciju između predavača i polaznika u samom radu.

 

______________________________
______________________________

 

Otvorene su prijave za sljedeće tečajeve:

subota, 06.11.2021.
Endodoncijom do uspješne restauracije 06. 11. 2021.  EDUCEN   Matulji   Jednodnevni teorijsko-praktični tečaj osmišljen da doktorima dentalne medicine pruži smjernice i protokole provođenja endodonske terapije zuba. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala tijekom instrumentacije.  Prikazati  će se tehnike punjenja korijenskih kanala, kako i zašto? Dati jasne odgovore na pitanja koju ulogu imaju kemijska  sredstava tijekom...
20. & 21.11.2021.
Masterclass NONDAS subota i nedjelja 20. & 21.11. 2021.  EDUCEN   Matulji, Opatija Tečaj se održava na engleskom jeziku _______ Nondas Vlachopoulos, jedan od najrenominiranijih master dentalnih tehničara, održati će dvodnevni praktični intenzivni tečaj, prema programu: Prvi dan, Nondas Vlachopoulos će započeti sa 2-3 satnim predavanjem o estetici I specifičnostima različitih keramičkih radova (Feldspathic veneers-Zirconia-Pressables), nakon čega slijedi LIVE demonstracija...
subota 27.11.2021.
_______________ 1. MODUL: Praktična parodontna kirugija Radni tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine koji u svojoj praksi primjenjuju različite modalitete kirurškog liječenja kao što su manji parodontološki operativni zahvati, ali i pretprotetska priprema pacijenta, implantološka rehabilitacija i slično. Svrha tečaja je upoznati sudionike s kriterijima odabira pacijenata za parodontne kirurške zahvate, bazičnim načelima parodontne kirurgije, principima oblikovanja i tehnikama...
četvrtak - petak 02. & 03.12.2021.
Potpune bezubosti TERAPIJA POTPUNIH BEZUBOSTI IMPLANTATIMA (Modul 3)   02. & 03.12.2021.  EDUCEN   Matulji _______________ Namjena i ciljevi: Terapija potpunih bezubosti uvijek predstavlja izazov za svakog kliničara, te zahtijeva sveobuhvatan plan liječenja. Ispravan pristup, od dijagnostike, razumijevanja pacijenta i shvaćanja mogućnosti, te u konačnici poznavanje laboratorijsko-tehničkih opcija omogućavaju doktorima dentalne medicine da budu uspješni u realizaciji ovakvih...
četvrtak i petak 04. & 05. 11. 2021.
MODUL 2 - Imedijatna implantacija i imedijatno opterećenje - kada, kako i zašto 04. & 05. 11. 2021.   EDUCEN   Matulji   Namjena i ciljevi: Tečaj imedijatne implantacije namijenjen je doktorima dentalne medicine koji imaju iskustva sa ugradnjom implantata, a željeli bi proširiti svoje kliničke horizonte. Imedijatna implantacija predstavlja moderan, efikasan i uspješan pristup u mnogim indikacijama, a sa iskustvom i vještinom postaje pravi „game changer“ u kliničkom pristupu. ...