PERMAMEM

Šifra: 
780
Proizvođač: 
Botiss Biomaterials

Želite li saznati više detalja o ovom proizvodu kliknite na ovaj link i upišite što vas točno interesira.


PERMAMEM 

Nova sintetička membrana za regeneraciju koštanih defekata

Permamem je neresorptivna, biološki inertna i biokompatibilna membrana od 100% politetetrafluoridetilena (FTFE) visoke gustoće. Upravo visoka gustoća i mala količina pora omogućava da membrana ima efikasnu ulogu u sprečavanju penetracije bakterija i staničnih formacija te može biti otvorena u određenim situacijama. 

Svojstva

 • 100% sintetska PTFE membrana
 • Ultra tanka (oko 0.08 mm)
 • štiti od bakterija zbog guste strukture
 • jednostavna za vađenje zbog slabe integracije
 • bez potrebe za primarnim zatvaranjem tkiva
 • podržava formiranje prostora
 • jednostavno cijeljenje zbog plave boje
 • minimalno okolno oštećenje zahvaljujući okruglim rubovima
 • jednostavna fiksacija pinova
 • istovjetno korištenje obiju strana membrane

Indikacije

Implantologija, parodontologija i oralna maksilofacijalna kirurgija, u vođenoj regeneraciji kosti i vođenoj regeneraciji tkiva

 • prezervacija alveole i grebena
 • horizonatlna, vertikalna augmentacija kosti
 • fenestracija i defekti dehiscijencije
 • intraosealni defekti (1-3 zida)
 • furkacijski defekti I. i II. klasa

Što još dobivate

kupnjom naših proizvoda

Stručno savjetovanje

Servis i dijelove

Besplatnu dostavu

Ostale pogodnosti